اخرین محصولات ثبت شده

سوالات تستی درس توسعه دهنده woord press پایه دوازدهم پایگاه شاخه کاردانش با جواب خرداد1402

سوالات تستی درس توسعه دهنده سیستم های مدیریت woord press پایه دوازدهم توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی شاخه کاردانش با جواب خرداد1402 شامل 110 سوال تستی از تمام محتوی ورد پرس برای هنرجویان و هنرآموزان شاخه کاردانش و تکمیل مهارت سازمان فنی و حرفه ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بانک سوالات تستی واژه پرداز WORD 2007 دوره دوم آموزش متوسطه کلیه رشته های کامپیوترکاردانش با جواب

بانک سوالات تستی واژه پرداز WORD 2007 دوره دوم آموزش متوسطه کلیه رشته های کامپیوتر کاردانش با جواب فصل یک تا ده به تفکیک با جزییات هر درس در هر فصل . برای هنرجویان و هنرآموزان مهارت WORD 2007

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تستی وعملی پودمان پنجم درس تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل پایه یازدهم با جواب اردیبهشت 1402

آزمون تستی و عملی پودمان پنجم درس تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل (تعمیر پلوس ) پایه یازدهم مکانیک با جواب اردیبهشت 1402 شامل سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی و تصویری برای هنرجویان و هنرآموزان مکانیک خودرو فنی و کاردانش و تکمیل مهارت سازما...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تستی و عملی پودمان چهارم درس تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل پایه یازدهم اسفند 1402 با جواب

آزمون تستی و عملی پودمان چهارم درس تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل ( تعمیر دیفرانسیل ) با جواب اسفند 1402 شامل سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی و تصویری برای هنرجویان و هنرآموزان مکانیک خودرو فنی و کاردانش و تکمیل مهارت سازمان فنی و حرفه ای ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تستی و عملی پودمان سوم تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل پایه یازدهم رشته خودرو با جواب دی 1402

آزمون تستی و عملی پودمان سوم تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل ( مجموعه گاردان ) پایه یازدهم رشته مکانیک خودرو با جواب. دی1402 شامل سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی و تصویری برای هنرجویان و هنرآموزان مکانیک خودرو فنی و کاردانش و تکمیل مهارت سا...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تستی و عملی پودمان دوم تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل پایه یازدهم رشته مکانیک با جواب آذر 1402

آزمون تستی و عملی پودمان دوم تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل ( تعمیر جعبه دنده دستی ) پایه یازدهم رشته مکانیک خودرو با جواب. آذر 1402 شامل سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی و تصویری برای هنرجویان و هنرآموزان مکانیک خودرو فنی و کاردانش و تکمیل...

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تستی و عملی پودمان اول تعمیر جعبه دنده پایه یازدهم رشته مکانیک خودرو با جواب آبان 1402

آزمون تستی و عملی پودمان اول تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل ( تعمیر کلاچ) پایه یازدهم رشته مکانیک خودرو با جواب. آبان 1402 شامل سوالات تستی ، جای خالی ، صحیح و غلط و تشریحی و تصویری برای هنرجویان و هنرآموزان مکانیک خودرو فنی و کاردانش و تکمیل مهارت ساز...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون پودمان یک تا پنج کارگاه نوآوری و کار آفرینی پایه یازدهم تاسیسات مکانیکی کاردانش با جواب 1402

آزمون پودمان یک تا پنج کارگاه نوآوری و کار آفرینی پایه یازدهم تاسیسات مکانیکی درس مشترک شاخه کاردانش با جواب 1402 شامل هفت تا ده سوال نظری و تشریحی برای هر پودمان جداگانه با جواب کامل برای هنرجویان هنرستان کاردانش .

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات امتحانی پودمان یک ( کلیات) تا پنج ( مقاومت قطعات) دانش فنی پایه دهم تاسیسات با جواب 1402

سوالات امتحانی پودمان یک ( کلیات ) تا پنج ( مقاومت قطعات) درس دانش فنی پایه تاسیسات مکانیکی پایه دهم رشته تاسیسات مکانیکی (صنعت) شاخه فنی و حرفه ای با جواب 1402 شامل 10 تا 12 سوال نظری و تعریفی برای هر پودمان جداگانه .برای استفاده هنرجو و هنرآموز و...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات خط به خط فصل یک تا پنج درس زیست شناسی 1 نظری پایه دهم تجربی با جواب 1402

جزوه سوالات خط به خط فصل یک ( حیات و زیست شناسی ) تا فصل پنج ( محیط زیست ) درس زیست شناسی نظری پایه دهم تجربی با جواب شامل بیش از 220 سوال نظری و تعریفی به تفکیک فصل ها با جواب .

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات امتحانی پودمان یک تا پنج نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پایه دهم تاسیسات مکانیکی با جواب 1402

سوالات امتحانی پودمان یک ( نصب و پخش کننده گرمایی ) تا پنج ( نصب و راه اندازی کولر آبی ) درس کارگاهی نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پایه دهم تاسیسات مکانیکی (صنعت) شاخه فنی و حرفه ای با جواب 1402 شامل 12 تا 15 سوال نظری و تعریفی برای هر پودمان جداگ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات چهاردهمین دوره مسابقات عملی و کاربردی حسابداری مالی هنرستان کاردانش با جواب تشریحی قسمت سوم

سوالات چهاردهمین دوره مسابقات عملی و کاربردی حسابداری مالی هنرستان کاردانش با جواب تشریحی و عملی ( کلیه امور حسابداری یک مجموعه خدماتی به کمک اسناد و مدارک به همراه کدینگ حساب ها از ثبت رویداد ها تا تهیه تراز آزمایشی اختتامی و بستن حساب ها به هنرجو و...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل