فایل های دسته بندی علوم تربیتی

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (تحلیل محتوا)

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (تحلیل محتوا) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 31 اسلاید: بخشی از متن: تعریف و جایگاه تحليل محتوا همانطور که از نام آن پیداست، در صدد روشن کردن محتوای واقعی یک پیام کلامی یا غیر کلامی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (طراحی و تدوین کتاب درسی)

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (طراحی و تدوین کتاب درسی) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 20 اسلاید: بخشی از متن: استفاده از کتابهای درسی کتب درسی نقش مهمی در ساختار و فعالیتهای روزمره تدریس در کلاس درس ایفاء می نمایند. کتاب درسی ابزاری است

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (ارزشیابی برنامه درسی)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (ارزشیابی برنامه درسی) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: بخشی از متن: ارزشیابی یکی از مؤلفه های مهم و حساس فرایند برنامه ریزی درسی است. حساسیت و اهمیت ارزشیابی در برنامه ریزی درسی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (اجرای برنامه درسی)

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (اجرای برنامه درسی) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: بخشی از متن: یکی دیگر از مراحل برنامه ریزی درسی اجرای برنامه های درسی است. حساسیت و اهمیت مرحله اجرا در برنامه ریزی درسی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (روش تدریس)

پاورپوینت فصل نهم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (روش تدریس) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: بخشی از متن: یکی از چالش زاترین بحث ها در بین برنامه درسی هنگامی آغاز می شود که مقوله آموزش و تدریس محتوای برنامه درسی مطرح باشد.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (فعالیت های یادگیری)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (فعالیت های یادگیری) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 10 اسلاید: بخشی از متن: فعالیتهای یادگیری معنی دار در حقیقت قلب برنامه درسی هستند، زیرا آنها در شکل دهی تجربه یادگیرنده

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (انتخاب محتوا)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (انتخاب محتوا) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: بخشی از متن: پس از بررسی نیازها و تدوین هدفها مرحله بعدی انتخاب محتوای برنامه است. اگرچه با مشخص شدن محورها و اهداف برنامه، انتخاب و سازماندهی محتوا

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (نیازسنجی و تدوین هدف)

پاورپوینت فصل ششم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (نیازسنجی و تدوین هدف در برنامه ریزی درسی) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: بخشی از متن: مراحل برنامه ریزی درسی نیازسنجی همانطور که ذکر شد برنامه ریزی درسی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (طراحی برنامه درسی)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (طراحی برنامه درسی) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 17 اسلاید: بخشی از متن: طراحی برنامه درسی برنامه ریزان قبل از اینکه به شیوههای اجرائی و عملی بپردازند باید در مورد عناصر برنامه ریزی تصمیم گیری کنند.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (الگو های برنامه ریزی درسی)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (الگو های برنامه ریزی درسی) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 27 اسلاید: بخشی از متن: الگو های برنامه ریزی درسی در ارتباط با فرایند برنامه ریزی درسی تجربیات و الگوهای متعددی مطرح شده است

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (نظریه های برنامه درسی)

پاورپوینت فصل سوم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (نظریه های برنامه درسی) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: بخشی از متن: در بسیاری از حوزه های معرفت ،بشری تلاشهای علمی به دو شاخه دانش نظری و دانش عملی تقسیم شده است.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (سطوح و انواع برنامه درسی)

پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی (سطوح و انواع برنامه درسی) نوشته کورش فتحی واجارگاه در قالب pptx و در حجم 40 اسلاید: بخشی از متن: یکی از مباحث عمده ای که میتوان در فهم بهتر حوزه برنامه درسی کمک شایان توجهی کند تلاشهای عمده ای است

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 152