فایل های دسته بندی علوم اجتماعی

پاورپوینت تأثیر سیاست‌ های نئولیبرالیسم بر آموزش‌ و پرورش ایران در سه دهه اخیر

پاورپوینت تأثیر سیاست‌ های نئولیبرالیسم بر آموزش‌ و پرورش ایران در سه دهه اخیر در این فایل، سیاستهای آموزشی کشور از دهه 70 به بعد تا سال 1400 مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز تحقیق بر تأثیر این سیاستها بر نظام آموزشی در ایران بوده است. فایل دارای لیست منابع فارسی و انگلیسی است

قیمت : 95,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحقیق کامل تجاری سازی آموزش عالی

پاورپوینت تحقیق کامل تجاری سازی آموزش عالی این فایل دارای مقدمه و طرح مسئله، رویکرد نظری، پیشینه تحقیق، روش شناسی، یافته ها و نتیجه گیری است. این فایل با روش تحقیق کیفی مردم نگاری نهادی انجام شده و قابلیتهای یک پژوهش جامع را دارد. دارای منابع به روز و دقیق است.

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مرور مکاتب آموزشی در نظام آموزشی

پاورپوینت مرور مکاتب آموزشی در نظام آموزشی مرور فلسفه های آموزشی مدرن در این فایل ضمن مرور مختصری بر آموزش در ایران مکاتب انتقادی، پداگوژی ستمدیدگان، هنری ژیرو، کارکردگرایی و جان فیسک مورد بررسی قرار گرفته اند. فایل دارای لیست منابع فارسی و انگلیسی است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تأثیر گروه همسالان بر گرایش به دروغگویی در بین دانش آموزان

تحقیق تأثیر گروه همسالان بر گرایش به دروغگویی در بین دانش آموزان مناسب برای واحد اقدام پژوهشی در این فایل موضوع دروغ گویی در میان دانش آموزان به شکل میدانی و آماری با استفاده از آمونهای همبستگی آماری بررسی شده است. فایل دراری بخش نظری و میدانی متصل هم به هم و لیست منابع و رفرنسهای درون متنی است

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش تاثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی وتمرکزدانش آموزان درس تفکر و سبک زندگی

پروژه پژوهش تاثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی وتمرکز دانش آموزان درس تفکر وفناوری پایه هشتم

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی ارزشیابی) نوشته ایرج ساعی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی ارزشیابی) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید: بخشی از متن: هر برنامه ی درسی در دو بخش ارزشیابی میشود ۱. ارزشیابی از برنامه ۲. ارزشیابی از جریان پیشرفت آموزش

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی کاربرد وسایل کمک آموزشی)

پاورپوینت فصل ششم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی کاربرد وسایل کمک آموزشی) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 12 اسلاید: بخشی از متن: تعریف فن آوری آموزشی فن آوری آموزشی عبارت است از توسعه کاربرد و ارزشیابی سیستمها، فنون و مواد آموزشی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی طراحی تدریس) ایرج ساعی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی طراحی تدریس) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: بخشی از متن: طرح درس طرح درس عبارت است از برنامه ریزی و سازمان دادن به مجموعه ی فعالیتهایی که معلم در رابطه با هدف های آموزشی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (عمطالعات اجتماعی روشهای تدریس) ایرج ساعی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (عمطالعات اجتماعی روشهای تدریس) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید: بخشی از متن: روشهای تدریس کتاب مطالعات اجتماعی روشهای تدریس را میتوان به طور کلی به دو گروه روشهای غیر فعال یا سنتی یا معلم محور و روشهای فعال

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی مبانی، اهداف و اصول) نوشته ایرج ساعی

پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی مبانی، اهداف و اصول) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید: بخشی از متن: مبانی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی مبتنی بر سه مبنای اجتماعی روان شناختی و فلسفی است که در زیر به آنها اشاره میشود.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی مفاهیم و تعاریف) نوشته ایرج ساعی

پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی؛ مفاهیم و تعاریف) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید: بخشی از متن: تعریف مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی به بررسی جامعه ی بشری از طریق جست و جوی نظام وار پدیدههای اجتماعی می پردازد.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (علوم اجتماعی و آموزش مطالعات اجتماعی) نوشته ایرج ساعی

پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (علوم اجتماعی و آموزش مطالعات اجتماعی) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید: بخشی از متن: چیستی علوم اجتماعی ابتدا باید بدانیم علم یا دانش (Science)یعنی چه؟ و سپس به یکی از شاخههای بزرگ آن که علوم اجتماعی است می پردازیم

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 62