فایل های دسته بندی معارف اسلامی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب دانش خانواده و جمعیت (جمعیت) جمعی از نویسندگان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب دانش خانواده و جمعیت (جمعیت) جمعی از نویسندگان در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید: بخشی از متن: تعریف جمعیت و جمعیت شناسی به مجموعه ای از انسان ها که در یک واحد جغرافیایی (کشور، استان، شهرستان، شهر یا روستا) به طور مستمر و در قالب خانوار و خانواده زندگی می کنند

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب دانش خانواده و جمعیت (فرزندآوری) جمعی از نویسندگان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب دانش خانواده و جمعیت (فرزندآوری) جمعی از نویسندگان در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید: بخشی از متن: اهمیت و جایگاه فرزندآوری در اسلام زن و شوهری که تصمیم می گیرند فرزنددار شوند، کار بزرگی در آفرینش بر عهده می گیرند.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب دانش خانواده و جمعیت (تحکیم خانواده) جمعی از نویسندگان

پاورپوینت فصل سوم کتاب دانش خانواده و جمعیت (تحکیم خانواده) جمعی از نویسندگان در قالب pptx و در حجم 33 اسلاید: بخشی از متن: عوامل تحکیم خانواده و مهارت های رفتاری آن عوامل اعتقادی: امروزه شناخت درمانی از مباحث مهم روان شناسی است؛ به گونه ای که قوی ترین درمان را درمان شناختی می دانند.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب دانش خانواده و جمعیت (تشکیل خانواده) جمعی از نویسندگان

پاورپوینت فصل دوم کتاب دانش خانواده و جمعیت (تشکیل خانواده) جمعی از نویسندگان در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید: بخشی از متن: ازدواج و کارکردهای آن حکمت زوج آفرینی در جهان خلقت تکامل موجودات است. موجودات تکامل یافته به دلیل وجود دو جنس نر و ماده، به صورت های بی شماری تکثیر می شوند.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت (پیش از ازدواج) جمعی از نویسندگان

پاورپوینت فصل اول کتاب دانش خانواده و جمعیت (پیش از ازدواج) جمعی از نویسندگان در قالب pptx و در حجم 51 اسلاید: بخشی از متن: شناخت انسان انسان برای زندگی شایسته نیازمند برنامه ریزی و برای برنامه ریزی، نیازمند شناخت خویشتن است.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (جهان اسلام در دوران معاصر) نوشته محمد مصطفی اسعدی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (جهان اسلام در دوران معاصر) نوشته محمد مصطفی اسعدی در قالب pptx و در حجم 96 اسلاید: بخشی از متن: هدف اصلی این مطالعه، شناخت تاریخ تمدن اسلامی و عوامل اعتلا و انحطاط آن است.

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (بازنمایی رکود و انحطاط تمدنی در جهان اسلام) اسعدی

پاورپوینت فصل ششم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (بازنمایی رکود و انحطاط تمدنی در جهان اسلام) نوشته محمد مصطفی اسعدی در قالب pptx و در حجم 90 اسلاید: بخشی از متن: انحطاط در لغت به معنای فروافتادن، پست شدن، یا عقب ماندن از اهداف پیش‌بینی شده است.

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (تأثیر تمدن اسلامی بر غرب) نوشته محمد مصطفی اسعدی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (تأثیر تمدن اسلامی بر غرب) نوشته محمد مصطفی اسعدی در قالب pptx و در حجم 50 اسلاید: بخشی از متن: واژه "غرب" یا "جهان غرب" به اصطلاح، به مقابل شرق اشاره دارد و از جنبه‌های مختلف قابل توجه است.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (گونه شناسی هنر و معماری در تمدن اسلامی) اسعدی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (گونه شناسی هنر و معماری در تمدن اسلامی) نوشته محمد مصطفی اسعدی در قالب pptx و در حجم 60 اسلاید: بخشی از متن: این فصل به بررسی هنر به طور کلی و هنر اسلامی به طور خاص می‌پردازد. ابتدا مفهوم هنر و اهمیت آن

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (نهادهای مدنی در تمدن اسلامی) محمد مصطفی اسعدی

پاورپوینت فصل سوم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (نهادهای مدنی در تمدن اسلامی) نوشته محمد مصطفی اسعدی در قالب pptx و در حجم 120 اسلاید: بخشی از متن: جامعه‌شناسان در تعریف و تعیین تعداد نهادهای اجتماعی هم‌سخن نیستند. برخی آن را همان مؤسسات اجتماعی مهم می‌دانند

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (شکوفایی تمدن اسلامی) نوشته محمد مصطفی اسعدی

پاورپوینت فصل دوم کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (شکوفایی تمدن اسلامی) نوشته محمد مصطفی اسعدی در قالب pptx و در حجم 149 اسلاید: بخشی از متن: نقش بی‌نظیر رسول خدا در بسترسازی و پایه‌ریزی هسته مرکزی تمدن اسلامی در مدینه النبی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (مباحث پایه) نوشته محمد مصطفی اسعدی

پاورپوینت فصل اول کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (مباحث پایه) نوشته محمد مصطفی اسعدی در قالب pptx و در حجم 65 اسلاید:بخشی از متن:تاریخ دارای دو معنای اساسی است: اولاً به عنوان رویدادها و وقایع مربوط به گذشته، و دوماً به عنوان علم و شاخه‌ای از دانش که به مطالعه و تفسیر این رویدادها می‌پردازد.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 100