فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی کار (یادگیری و آموزش کارکنان) نوشته فاطمه پورشهسواری

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی کار (یادگیری و آموزش کارکنان) نوشته فاطمه پورشهسواری در قالب pptx و در حجم 42 اسلاید جامع: بخشی از متن: مفهوم یادگیری و انواع آن یادگیری فرایندی است که موجب تغییر در دانش با رفتار فرد می شود.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی کار (انگیزش و پیشرفت شغلی) نوشته فاطمه پورشهسواری

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی کار (انگیزش و پیشرفت شغلی) نوشته فاطمه پورشهسواری در قالب pptx و در حجم 52 اسلاید جامع: بخشی از متن: تعریف و مفهوم انگیزه مهارت ها باعث توانایی انجام کار در فرد میشوند؛ اما به تنهایی دلیل انجام فعالیت نیستند. برای اینکه فردی وظیفه اش را به طور مطلوب انجام دهد

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب اختلال های یادگیری (شرکت دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری در کلاس)

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب اختلال های یادگیری (شرکت دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری در کلاس های آموزش عمومی) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 83 اسلاید: بخشی از متن: در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری در مراحل ابتدایی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اختلال های یادگیری (دانش آموزانی که در ریاضیات مشکل دارند)

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب اختلال های یادگیری (دانش آموزانی که در ریاضیات مشکل دارند) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 68 اسلاید: بخشی از متن: در دنیای ریاضیات، دانش‌آموزان نه تنها روش‌های محاسباتی را یاد می‌گیرند، بلکه استدلال کردن

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اختلال های یادگیری (دانش آموزانی که در نوشتن مشکل دارند)

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب اختلال های یادگیری (دانش آموزانی که در نوشتن مشکل دارند) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 93 اسلاید: بخشی از متن: دانش‌آموزانی که در مهارت‌های زبان شفاهی و خواندن مشکل دارند، اغلب در مهارت نوشتاری نیز مشکلاتی دارند.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اختلال های یادگیری (دانش آموزانی که در خواندن مشکل دارند)

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اختلال های یادگیری (دانش آموزانی که در خواندن مشکل دارند) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 101 اسلاید: بخشی از متن: "خواندن نوعی مهارت ابزاری است ما از این مهارت ابزاری به عنوان وسیله‌ای برای انجام کارهای دیگر استفاده می‌کنیم.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اختلال های یادگیری (دانش آموزان دارای مشکلات زبان گفتاری)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب اختلال های یادگیری (دانش آموزان دارای مشکلات زبان گفتاری) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 75 اسلاید: بخشی از متن: اغلب یادگیری زبان خارجی می‌تواند منجر به ترس و اضطراب در این دسته از دانش‌آموزان، والدین و معلمانشان شود.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب اختلال های یادگیری (رویکردهای آموزشی)

پاورپوینت فصل دهم کتاب اختلال های یادگیری (رویکردهای آموزشی) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 57 اسلاید: بخشی از متن: الگوی مفهومی در ناتوانیهای یادگیری یک مجموعه فرضیه‌ها درباره مشکلات یادگیری است. رویکرد آموزشی یک روش است

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب اختلال های یادگیری (اختلال نارسایی توجه بیش فعالی)

پاورپوینت فصل نهم کتاب اختلال های یادگیری (اختلال نارسایی توجه بیش فعالی) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 73 اسلاید: بخشی از متن: محققان دریافته‌اند که بسیاری از دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری مشکلات توجه دارند. آنها با استفاده از پژوهش‌های تجربی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اختلال های یادگیری (شناخت فراشناخت حافظه در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اختلال های یادگیری (شناخت فراشناخت و حافظه در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 56 اسلاید: بخشی از متن: هدف اصلی والدین و معلمان، کمک به تنظیم خود فراگیران است. فراگیران خود تنظیم، در یادگیری ابتکار

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اختلال های یادگیری (مشکلات اجتماعی هیجانی و رفتاری)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب اختلال های یادگیری (مشکلات اجتماعی هیجانی و رفتاری) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 108 اسلاید: بخشی از متن: دانش آموزان با ناتوانی‌های یادگیری ممکن است مشکلات رفتاری، هیجانی و اجتماعی داشته باشند

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب اختلال های یادگیری (برنامه ریزی برای انتقال در نوجوانی و بزرگسالی)

پاورپوینت فصل ششم کتاب اختلال های یادگیری (برنامه ریزی برای انتقال در نوجوانی و بزرگسالی) نوشته هالاهان و کافمن ترجمه حمید علیزاده در قالب pptx و در حجم 94 اسلاید: بخشی از متن: براساس تحقیقات اخیر، بزرگسالان با ناتوانی‌های یادگیری که قبلاً نادیده گرفته می‌شدند، حالا قدرت‌ها و توانایی‌ها

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 912